Samverka med Umeå universitet

Som alumn är du en viktig länk mellan Umeå universitet och det omgivande samhället. Genom att samarbeta med oss kan du hjälpa oss att höja kvaliteten på våra utbildningar och stärka kopplingarna till arbetslivet.

De kunskaper du inhämtat som student tar du med dig vidare i livet. De blir en del av din yrkeskompetens, ditt sätt att se på världen, din identitet. I takt med att du omsätter din utbildning i praktisk nytta så blir du allt mer intressant för Umeå universitet.

Våra utbildningar har ett ständigt behov av gästföreläsare som kan bidra med nya perspektiv och koppla teori till praktik. Och du kan göra skillnad för våra studenter genom erbjuda möjligheter till praktikplatser och examensarbeten.


Aktuellt

Ökat antal sökande till Umeå universitet

Ökat antal sökande till Umeå universitet

Drygt 367 000 personer sökte till svenska universitet och högskolor hösten 2017, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Det är en minskning med 2 procent jämfört med hösten 2016. Umeå universitet är ett av sju lärosäten som går mot strömmen och har ett ökat antal sökande. Läs hela nyheten