Tänk – ett vetgirigt magasin

I magasinet Tänk finns berättelser om Umeå universitets forskning, utbildning och samarbeten i reportage, intervjuer och bilder.

Tänk 2018 - demokrati.
Demokrati är temat för Tänk nr 1 2018.

I det senaste numret kan du läsa mer om demokrati. Demokrati tas ofta för givet i Sverige, men så har det inte alltid varit. Det är endast 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i kommunala val, och det kan ses som det avgörande steget till att landet fick ett demokratiskt styrelseskick. Men demokrati är inte lika självklart i resten av världen. Stora delar av jordens befolkning lever i länder utan demokratiska val och där medborgerligt inflytande inte står högt på agendan. Hur ser då framtiden ut? Är demokratin hotad?

Tänks målgrupper är bland annat alumner och externa samarbetspartner, men den delas också ut till exempel på Umeås flygplats.

Tänk är också en webbsajt:tank.umu.se


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter