Alumnföreningar i världen

Liksom våra studenter kommer från hela världen är Umeå universitets alumner utspridda världen runt. I takt med att alumnnätverket växer vill vi gärna uppmuntra våra alumner runt om i världen att träffas och arrangera alumnaktiviteter ihop.

Just nu har vi alumner som regelbundet organiserar aktiviteter i Kina, Sydkorea, Indien och Tyskland. Vi är intresserade av att ännu fler alumner går samman och bildar nätverk i den stad eller land de bor. Vi kan hjälpa till att söka ut alumner i en viss region eller land för kontakt. Tveka inte att höra av dig till alumnkontoret om du är intresserad av att träffa fler alumner från Umeå universitet i din region eller stad!

Vad gör alumnföreningar?

Alumnföreningar kan till exempelvis anordna alumnträffar för att skapa kontakter mellan före detta Umeå-studenter, både för att skapa relationer professionellt och socialt. En alumnförening kan till exempelvis hjälpa Umeå universitet med studentrekrytering i en viss region eller land, erbjuda uppdaterad information om vad som händer på Umeå universitet, eller erbjuda praktisk hjälp till studenter eller professorer på besök eller utbyte i den staden eller regionen. Vad föreningen väljer att göra är upp till föreningens medlemmar att bestämma.