Fortbildning för alumner

En akademisk examen innebär inte att man är fullärd – tvärtom. Under ett arbetsliv uppstår ständigt behov av fördjupning, perspektiv och kompetensutveckling.

För dig som är intresserad av att utveckla dina kunskaper har Umeå universitet mycket att erbjuda.

Populärvetenskap

Det är viktigt för Umeå universitet att göra vår spännande och varierande forskning tillgänglig för allmänheten. Därför satsar vi på ett brett utbud av populärvetenskap: från magasinet Tänk till föreläsningsserier öppna för allmänheten.

Aktuella populärvetenskapliga evenemang

Påbyggnadsutbildning

Umeå universitet välkomnar dig tillbaka om du vill bygga på din tidigare utbildning. Genom att läsa ett påbyggnadsprogram kan du fördjupa dig inom ditt område, eller bredda din utbildning genom att kliva in på ett nytt. Vi har naturligtvis också ett brett utbud av fristående kurser, varav vissa ges på distans.

Utbildning på avancerad nivå

Kunskapsutveckling för professionella

Inom vissa yrkesområden erbjuder universitetet kompetensutveckling i form av återkommande föreläsningar och andra aktiviteter. Ett exempel är den årliga fortbildningsveckan för lärare i grund- och gymnasieskolan i samband med skolornas höstlov i vecka 44.

Lärarfortbildning vecka 44

Uppdragsutbildningar

Umeå universitet erbjuder också vidareutbildning i form av uppdragsutbildningar, det vill säga kurser som skräddarsys för externa uppdragsgivare som företag, myndigheter och organisationer.

Dessa utbildningar är ofta öppet sökbara för den som har rätt behörighet. Men till skillnad från det ordinarie utbildningsutbudet så innebär en sådan utbildning en kurskostnad, som i de flesta fall betalas av kursdeltagarens arbetsgivare.

Aktuella uppdragsutbildningar

Forskarstudier

För dig som verkligen vill specialisera dig inom ett område finns möjligheten att gå vidare med utbildning på forskarnivå.

Utbildning på forskarnivå