Villkor för Umeå universitets Alumninät

För vem?

Umeå universitets Alumninät är ett nätverk (databas med webbgränssnitt) för tidigare studenter vid Umeå universitet, s.k. alumner. Den finns till för att underlätta och utveckla kontakten mellan alumner,  medarbetare och studenter vid Umeå universitet.

Vi behöver veta mer om dig

Vi vill gärna veta mer om dig, ditt arbete, om din tid vid Umeå universitet samt om och hur du vill fortsätta att hålla kontakt med oss. Genom att fylla i uppgifterna under de fyra flikarna i Alumnnät har vi möjlighet att kontakta dig, och du har möjlighet att kontakta andra alumner. Uppgifterna lagras i Alumninät som är vår accesskyddade databas. Uppgifterna är bara tillgängliga för medarbetare vid Umeå universitet och för andra alumner som registrerat sig i databasen.

Utveckla kontakt utifrån dina intressen

De uppgifter som du lämnar kommer att användas för att utveckla alumnverksamheten och kontakten mellan dig som alumn och Umeå universitet. Genom att fylla i uppgifterna under fliken "Kontakt" om hur du önskar fortsätta din kontakt med oss, kan vi utveckla och skräddarsy vår service till dig utifrån dina önskemål.

Dataskyddsförordningen

Vi vill vi informera dig om den behandling av dina personuppgifter som utförs av Umeå universitet. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Universitetet är personuppgiftsansvarig. Syftet med lagen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Genom att lämna dina uppgifter i Umeå universitets Alumninät godkänner du att Umeå universitet får behandla dina personuppgifter. Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke. Medlemskapet gäller tills du själv väljer att utträda.

Dina uppgifter

Alla utexaminerade överförs automatiskt till Alumninät, med uppgifter om namn, hemadress, utbildning, examen och examensår. Uppgifterna om dig är från din studietid vid Umeå universitet och dessa har hämtats från LADOK, universitetets studentdatabas. Din folkbokföringsadress uppdateras med uppgifter från NAVET (folkbokföringsuppgifter) varje månad.

Vem kan se dina uppgifter?

Uppgifter om namn, utbildning, examen och studietid kan ses av alla alumner. Du kan dock själv bestämma vilka uppgifter du vill att andra alumner ska kunna se. Som en statlig myndighet omfattas Umeå universitet av offentlighetsprincipen och är i vissa fall skyldiga att lämna ut information. Du har när som helst rätt att ta del av den information som finns om dig.

Om personnummer

Eftersom vi har så många alumner behöver vi ditt personnummer för en säker identifiering när vi kontrollerar att du är före detta student vid Umeå universitet, samt vid automatisk adressuppdatering via NAVET. Ditt personnummer kommer inte att synas för andra alumner. Vi förbehåller oss rätten att utestänga personer som använder databasen i rekryteringssyfte, för reklam eller annat som strider mot god etik på nätet.

Förbehåll

För att Umeå universitets Alumninät ska vara en trevlig tjänst, måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar webbplatsen. Det är inte tillåtet att använda Alumninät i rekryteringssyfte eller sprida reklam. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in. Medarbetare inom universitetet som jobbar med att utveckla kontakten med alumner har rätt att göra noteringar utifrån de kontakter som Umeå universitet har med dig. Umeå universitet förbehåller sig också rätten att göra sammanställningar av den information du lämnar för statistiska ändamål. Denna information kommer att behandlas i avidentifierat skick och kan därför inte härledas till en viss person.

Frågor

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. För information om hur universitetet behandlar personuppgifterna, var man kan vända sig om man vill utöva sina rättigheter och få kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, besök denna sida: http://www.umu.se/om-webbplatsen/juridisk-information/behandling-av-personuppgifter

Om du har frågor kring Alumninät är du välkommen att kontakta oss via e-post till alumni@umu.se. Det går även bra att skriva, adressen är:

Umeå universitet
Kommunikationsenheten
UmU Alumni
901 87 Umeå

Övriga uppgifter
Umeå universitets organisationsnummer är: 202100-2874
Telefon till växeln är 090-786 50 00