Mer om alumnnätverket

Alumninät finns för att vi på Umeå universitet ska kunna utveckla kontakten med er alumner (före detta studenter).

Vi vill gärna veta var du jobbar, vilken kontakt du vill ha med oss m.m. Dessa uppgifter lämnar du i Alumninät.

Din f.d. institution eller program kan vilja använda informationen om var du jobbar, t.ex. för att beskriva för kommande och nuvarande studenter vad man kan jobba med. Observera att det även gäller dig som inte jobbar inom områden som du är utbildad inom. De kan också vara intresserade av att kontakta dig för att vara gästföreläsare eller dyl.

Som alumn väljer du om och vilka uppgifter som ska visas för andra alumner och vilka som bara universitetsanställda som jobbar med alumnfrågor ska kunna se.

Du som alumn kan genom Alumninät t.ex. se var andra föredetta studenter från Umeå universitet jobbar (om de valt att detta ska vara synligt för andra alumner). Det möjliggör också att knyta nya, både sociala och professionella, kontakter.

I Alumninät finns uppdaterade adressuppgifter (månadsvis) på alla alumner folkbokförda i Sverige. Det kan t.ex. vara tillgång för dig som flyttar till en ny stad och vill komma i kontakt med andra f.d. studenter från Umeå universitet.

Ny användare
För att få tillgång till nätverket ska du först lämna lite uppgifter. Du anmäler dig direkt via webben. Självklart är det kostnadsfritt. Du anmäler dig här.

Befintlig användare
Du hittar inloggningsrutan på denna sida eller på www.alumn.umu.se. Där finns också hjälp för dig som har glömt ditt användarnamn och/eller lösenord. När du loggat in kan du också koppla din användare till LinkedIn om du vill. T.ex. om du vill underlätta framtida inloggningar i Alumninät.


Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med


Kontaktinformation

Jessica Berström Grahn, alumnkoordinator
Kommunikationsenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 51 90

Kontaktformulär