Alumnnätverket

Umeå universitets alumnnätverk finns till för att Umeå universitets alumner, d.v.s. före detta studenter, ska kunna hålla kontakten med universitetet efter studierna. I dagsläget har nätverket mer än 21 000 medlemmar inom vitt skilda arbetsområden i över 100 olika länder. Du som avslutat dina studier vid Umeå universitet, eller är på väg att göra det kan gå med.

Som medlem kan du behålla kontakten med Umeå universitet och även bredda ditt sociala och professionella nätverk. Självklart är det helt kostnadsfritt. Här går du med i alumnnätverket.

Som medlem får du:

  • Inbjudningar till evenemang, t.ex. återträffar och kompetensutvecklande arrangemang för alumner. (Se exempel).
  • Umeå universitets magasin för alumner m.fl. – Tänk
  • Senaste nytt om forskning, utbildning och andra alumner
  • Ett ovärderligt nätverk, där du t.ex. kan söka efter andra alumner baserat på ort eller arbetsgivare m.m.

Alumnnätverket är bara tillgängligt för alumner och medarbetare vid universitetet som jobbar med alumnfrågor. Läs mer om alumnnätverket.