Pressmeddelanden från Umeå universitet

Nyinstiftat pris till humaniorastudent

[2018-06-05] Humanistiska studentkårssektionen vid Umeå universitet har för första gången delat ut sitt nyinstiftade akademiska pris. 2018 års pris har tilldelats Samuel Björklund, Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys, som mottog det i samband med vårterminens avslutande examensceremoni i Aula Nordica.

Samuel Björklund tar emot priset av prodekan Torkel Molin Foto: Per Melander

I prismotiveringen anges hur Samuel Björklund uppnått mycket goda studieresultat, varit en aktiv och positiv student. Det beskrivs vidare hur han är aktiv i rörelsen Make Equal där han varit drivande i projektet ”Killmiddag.” Ett projekt som strävat efter en mer positiv mansroll och ökad jämlikhet. Han har som ordförande i Fosa även drivit viktiga frågor för att förbättra studietiden för sig själv och sina medstudenter.

– Jag är mycket förvånad över att jag har fått priset, när dom sa att det var ett akademiskt pris trodde jag aldrig att jag kunde vara aktuell. Men eftersom jag nu fått priset måste jag ju ha gjort nånting rätt, säger Samuel Björklund. Foto: Per Melander

Priskommittén skriver att det tydligt visat sig hur Samuel Björklund förstått poängen med det fria och kritiska tänkandet och tagit det vidare in i ett samhällsengagemang.

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.alumn.umu.se/nyhet//.cid292404


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar