Till umu.se
Välkommen till alumnnätverket Läs Tänk!

En livslång relation

Din utbildning är något du alltid har med dig. Om du någon gång har studerat vid Umeå universitet så är du en av våra alumner.

Umeå universitet vill gärna ha en levande relation till dig som alumn även efter att du avslutat dina studier och gått vidare mot nya utmaningar.

Håll kontakten

Ta del av det senaste inom forskning, utbildning, samverkan och innovation som pågår inom Umeå universitet. Genom att gå med i alumnnätverket och hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så gör du det möjligt för Umeå universitet och ditt program eller institution att nå ut till dig med inbjudningar, nyhetsbrev och vårt tryckta magasin Tänk.Gå med i alumnnätverket

Tänk vidare

Under ett långt arbetsliv behöver du uppdatera dina kunskaper och skaffa nya perspektiv. Umeå universitet vill bidra till din kunskapsutveckling, oavsett om det gäller studier på avancerad nivå eller inspiration i form av populärvetenskapliga föreläsningar. Framförallt vill vi skapa möjligheter för dig och andra alumner att ingå i en gemenskap där lärande och kunskapsutbyte står i fokus.Utveckla dina kunskaper

Ge tillbaka

Umeå universitet vill bedriva utbildning och forskning som utmanar gränser och bidrar till samhällsutvecklingen. Du behövs om detta ska lyckas. Kan du tänka dig att gästföreläsa på din gamla utbildning? Har du praktikplatser eller möjligheter till examensarbeten att erbjuda där du jobbar idag?Samverka med våra utbildningar

Kalendarium för alumner

September 2016

13 september kl 08.00–17.00

Öppet hus på Sliperiet 13 september

Övrigt I september firar Sliperiet två år av gränsöverskridande, experimenterande och samarbete. Det uppmärksammas genom att bjuda in forskare, lärare och företag och andra intresserade till en hel dag med fullspäckat program.

16 september kl 13.00–20.00

Boksläpp – fjärde delen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Övrigt Vid ett evenemang i Studion, Umeå folkets hus, släpps nu fjärde och sista delen i ett bokprojekt som omfattar de 4700 handskrivna sidorna av levernesbeskrivningen.


Sidansvarig: Jessica Bergström Grahn
2016-04-19

Utskriftsversion

Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med


Nya metoder för cancerdiagnostik

Johan Skog gick biomedicinprogrammet vid Umeå universitet och disputerade 2005. I maj återvände han till Umeå för att i ett TedX-talk berätta om sin satsning på att utveckla nya metoder för cancerdiagnostik.