Till umu.se
Välkommen till alumnnätverket Läs Tänk!

En livslång relation

Din utbildning är något du alltid har med dig. Om du någon gång har studerat vid Umeå universitet så är du en av våra alumner.

Umeå universitet vill gärna ha en levande relation till dig som alumn även efter att du avslutat dina studier och gått vidare mot nya utmaningar.

Håll kontakten

Ta del av det senaste inom forskning, utbildning, samverkan och innovation som pågår inom Umeå universitet. Genom att gå med i alumnnätverket och hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så gör du det möjligt för Umeå universitet och ditt program eller institution att nå ut till dig med inbjudningar, nyhetsbrev och vårt tryckta magasin Tänk.Gå med i alumnnätverket

Tänk vidare

Under ett långt arbetsliv behöver du uppdatera dina kunskaper och skaffa nya perspektiv. Umeå universitet vill bidra till din kunskapsutveckling, oavsett om det gäller studier på avancerad nivå eller inspiration i form av populärvetenskapliga föreläsningar. Framförallt vill vi skapa möjligheter för dig och andra alumner att ingå i en gemenskap där lärande och kunskapsutbyte står i fokus.Utveckla dina kunskaper

Ge tillbaka

Umeå universitet vill bedriva utbildning och forskning som utmanar gränser och bidrar till samhällsutvecklingen. Du behövs om detta ska lyckas. Kan du tänka dig att gästföreläsa på din gamla utbildning? Har du praktikplatser eller möjligheter till examensarbeten att erbjuda där du jobbar idag?Samverka med våra utbildningar

Kalendarium för alumner

Oktober 2016

13 oktober–14 oktober

Matematisk statistik 50 år 2016

Övrigt Matematisk statistik har funnits 50 år vid Umeå universitet. Detta firas den 13-14 oktober med jubileumsföreläsningar, postersession och jubileumsmiddag på Universum.


Sidansvarig: Jessica Bergström Grahn
2016-04-19

Utskriftsversion

Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med


Nya metoder för cancerdiagnostik

Johan Skog gick biomedicinprogrammet vid Umeå universitet och disputerade 2005. I maj återvände han till Umeå för att i ett TedX-talk berätta om sin satsning på att utveckla nya metoder för cancerdiagnostik.